Aandacht bewoner

5 tips om in flow te komen

Hoge werkdruk, hoge administratielasten en een te kort aan deskundig personeel. Zo maar een greep uit berichten uit de ouderenzorg. Maar als je in gesprek gaat met de zorgprofessional, hoor je ook een ander geluid: “het is het mooiste beroep dat er is! Hoe kunnen we toch afkomen van het negatieve imago. En weer vooral datgene doen waarvoor we onze baan gekozen hebben: met aandacht zorg verlenen aan de ouderen?”

Hier volgen 5 adviezen waar jouw zorgteam en de clienten baat bij hebben: een zorgorganisatie waar alles in flow is. Waar het fijn werken is.

Advies 1: Kies een scherpe doelstelling

Welk hogerliggend doel heeft jouw organisatie? Een doel dat aanspreekt en simpel in zijn eenvoud is?

Kies voor een scherp doel dat focus geeft voor iedereen in de organisatie. Van directie tot op de werkvloer. Het is cruciaal dat alle teamleden zich verbonden voelen met het doel van de organisatie. En weten hoe zij dit doel – heel concreet – dagelijks in praktijk kunnen brengen. Maak er geen hele boekwerken van, maar houd het kort en krachtig. Dit wordt je meetlat. Haal vervolgens alles weg in het werk dat niet bijdraagt aan dit doel. Het is de start om alleen datgene te doen wat echt belangrijk is en van waarde voor je clienten.

Advies 2: Ken je client

Wie zijn je clienten en wat zijn hun behoeften? Weet je het echt precies en heb je je diensten hier exact op afgestemd? ‘Ik heb geen onderzoek nodig om te weten of de bewoner het naar zijn zin heeft’.

Niets menselijks is ons vreemd, vanuit aannames bedenken wat de ander wil. Stel je client of zijn familie daarom die ene essentiële vraag: op een schaal van 1-10: in hoeverre beveel je onze zorgorganisatie aan bij familie of vrienden? Als je onder de 9 scoort, vraag dan door: ‘waarom?’ Bedenk dat alleen clienten die een 9 of hoger geven, echte ambassadeurs zijn van jouw instelling. Een 8 is niet genoeg! Durf jezelf kwetsbaar op te stellen en ga aan de slag met de door de client aangedragen verbeteringen. Zodat je exact kunt aansluiten op zijn wensen en kunt stoppen met alles wat hier niet aan bijdraagt.

Advies 3: Stroomlijn het proces

Is je organisatie in de loop der tijd steeds groter en complexer geworden, terwijl de dienstverlening juist voor deze doelgroep vraagt om eenvoud? Hoeveel stappen en verplichtingen moet je als zorgverlener doorlopen om de diensten goed uit te kunnen voeren? Hoeveel gaat er fout? Zowel in het primaire proces als in de ondersteunende processen. En hoe effectief werk jij samen in de gehele zorgketen?

Zomaar een greep uit graadmeters over efficiëntie en effectiviteit. Als medewerker weet je vaak zelf het allerbeste wat lekker loopt en wat niet. Maak daarom met je team letterlijk inzichtelijk waar de problemen zitten. Teken het proces uit aan de muur en verbaas je over alle ergernissen en inefficiënties per stap die er in de loop der tijd zijn ingeslopen. Kijk wat je er meteen uit kunt halen en wat nader onderzoek nodig heeft. Dit mes snijdt aan meerdere kanten: je brengt hiermee de kwaliteit van de dienstverlening en de tevredenheid van de client omhoog en de werkdruk van je team en de kosten omlaag.

Advies 4: Boost je team

Tonen je medewerkers de juiste houding en gedrag om aan de wensen van de client te voldoen? Hoe volwassen is je team: is er sprake van een groep mensen of van een hecht team dat goed op elkaar is ingespeeld? Is er een cultuur van fouten maken mag en tonen van kwetsbaarheid? Is je team vooral taakgericht of mensgericht? En hoe stel je je op als leidinggevende, toon je het goede voorbeeld? Weet je wat er speelt?

Je mag aan de harde kant alles geregeld hebben, de zachte kant is misschien nog wel veel belangrijker. Ga eens weg van de werkplek en bespreek met elkaar: kennen we elkaar echt en weten we elkaars kwaliteiten en valkuilen? Wat gaat er goed en wat kan er beter in onze samenwerking? Er zijn vele hulpmiddelen beschikbaar om een goed gesprek te voeren met elkaar, zoals de hot buttons en de kernkwadranten. Zo wordt je team steeds hechter, volwassener. Een team dat durft te reflecteren. Dat straalt uit naar je client.

Advies 5: Ga terug naar de kern

Hoe ziet een typische week van je team er uit? Hoe taakgericht of mensgericht is je team aan het werk? Laat je je leiden door de waan van de dag en ga je geregeld met een onvoldaan gevoel naar huis?

Onderzoek eens hoeveel procent van de tijd opgaat aan taakjes en randzaken. Kostbare tijd die je eigenlijk had willen besteden aan waar het echt om draait: de client. Kijk kritisch naar deze secundaire taken en kijk of je deze kunt terugdringen. Een ideaal hulpmiddel om hier met het team kort bij stil te staan is de dagstart. Deze biedt het team een krachtige manier om terug te blikken op de vorige dag. De vraag die je steeds kunt stellen aan elkaar is: hebben we gisteren liefdevolle aandacht kunnen geven aan onze bewoners? Waar ging het goed? Wat kon er beter? Om ervaringen te delen. Te leren van elkaar. Verbeterideeën aan te dragen. Elke dag weer.

Herken je je hierin en wil je eens geheel vrijblijvend van gedachten over wisselen? Bekijk het complete aanbod of neem contact op.

Bekijk het complete aanbod

Neem contact op