Privacy statement

Privacyverklaring De ZorgVerlichters

Versie van 1 juni 2018

Je wilt je ook online vrijelijk kunnen bewegen

Bedankt voor je bezoek aan mijn website www.dezorgverlichters.nl waar helderheid een groot goed is. Bij nadere interesse meld je je aan voor een gratis skypesessie, de ZorgScan, één van de programma’s of een kennismakingsgesprek. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen

Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring.

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Uiteraard. Als je een kennismakingsgesprek aanvraagt via het contactformulier, gebruik ik je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat je een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van de diensten van De ZorgVerlichters, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Waarom worden die opgevraagd?

Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ik gebruik je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken. De begeleiding is inclusief alle support buiten de sessies om, en alle informatie die je per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:
– bank, vanwege de verwerking van betalingen
– websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

WordPress stats – op privacy-vriendelijke wijze

Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; het bezoek- en klikgedrag is niet terug te herleiden tot de gebruiker.

Je gegevens zijn goed beveiligd

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten dienst. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem ook dan contact op via:

Jeannine Castermans

Tel. 06 – 30 62 75 88

De ZorgVerlichters
Aasdomstraat 22
1391 CS Abcoude