De ZorgVerlichters - specialist in continu verbeteren

Het ZorgExcellence Programma

Ontdek de kracht van continu verbeteren. Met het ZorgExcellence Programma verbeteren we jouw organisatie op 5 aandachtsgebieden: doel, bewoner, proces, team en je manier van werken. Samen leggen we de basis voor een continu verbetercultuur in je team. Neem nu contact op en vraag naar de mogelijkheden.

Word specialist in continu verbeteren

Jij en je zorgteam werkt hard. Toch heeft dit harde werken niet het gewenste effect. Je team kan het maar net aan en je zou zo veel meer willen betekenen voor je cliënten. Het lijkt wel een vicieuze cirkel waar je in bent beland. Hoe mooi zou het zijn als iemand met een objectieve blik samen met je aan de slag gaat om uit te zoeken waar het hapert. Het stuk voor stuk structureel helpt op te lossen. En jouw tot specialist in continu verbeteren maakt. Herken je je hier in, dan sluit het ZorgExcellence Programma van De ZorgVerlichters precies aan op je wens.

Wat houdt het ZorgExcellence Programma in?

Het ZorgExcellence Programma is de meest uitgebreide vorm uit ons dienstaanbod. Met dit programma voeren we samen met het management én de zorgprofessionals verbeteringen door op 5 aandachtsgebieden: doel, cliënt, proces, team en je manier van werken.

Samen leggen we de basis voor een continu verbetercultuur in je team.

Voor wie is het ZorgExcellence Programma?

Welke organisaties hebben baat bij het ZorgExcellence Programma? Het programma is bedoeld voor alle zorgorganisaties die problemen hebben met effect op de cliënttevredenheid, het werkplezier van de medewerkers of de efficiëntie. Voor het management en de medewerkers die grote urgentie voelen om hier structureel aan te werken. Die uit deze negatieve spiraal willen komen.

Kortom, als je je organisatie naar een niveau wilt tillen waar het continu verbeteren van je dienstverlening naar je cliënten centraal staat.

Hoe werkt het?

Een compleet verbetertraject duurt enkele weken tot enkele maanden. De duur is afhankelijk van het aantal thema’s waar je op wilt verbeteren. Om een idee te geven over de opbouw van het programma indien je gaat voor de meest uitgebreide vorm:

 1. Intake & opdrachtbevestiging – doorlooptijd 2 weken:
  Verkennend gesprek met opdrachtgever
  Uitvoeren ZorgScan
  Terugkoppeling verbeterpotentieel uit ZorgScan
  Bepalen ‘van-naar’ situatie; zowel kwalitatief als kwantitatief
  Bevestigen opdracht (go/no go moment)
 2. Analyse – doorlooptijd 4 weken:
  Observaties op werkvloer
  Interviews met medewerkers en management
  Uitvoeren workshops en bepalen probleemstellingen
  Wekelijkse update voor management en medewerkers
  Opzetten verbeterteam van medewerkers dat mee helpt bij analyses en verbeteringen
 3. Advies – doorlooptijd 2 weken:
  Uitvoeren workshops – gericht op de gewenste situatie
  Schrijven adviesrapport
  Go/no go opdrachtgever: keuze door te voeren verbeteringen
 4. Begeleiding bij implementatie – doorlooptijd 7 weken:
  Uitvoeren herontwerp, samen met verbeterteam
  Wekelijkse update voor management en medewerkers
 5. Evaluatie – doorlooptijd 1 week:
  Toets: is de doelstelling behaald, zowel kwantitatief als kwalitatief
  Is het team in staat om zelfstandig verder te gaan op de nieuwe werkwijze

Het is ook mogelijk om het ZorgExcellence Programma op 1 of enkele aandachtsgebieden te doorlopen. De duur zal dan navenant korter worden. Het geschetste programma betreft een raamwerk, dat we geheel naar jouw situatie kunnen aanpassen. De genoemde doorlooptijden zijn een indicatie en zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van jou en je team.

Wat levert het ZorgExcellence Programma je op?

Afhankelijk waar het pijnpunt ligt en waar je op wilt inzetten, zorgen we voor een effectieve bedrijfsvoering met daarin:

 • Een scherpe doelstelling, die focus en richting geeft in het dagelijkse werk
 • Een verbeterde cliënttevredenheid, met cliënten als ambassadeurs voor je organisatie
 • Soepel lopende processen, goed afgestemd en vrij van inefficiënties
 • Een betrokken en hecht zorgteam dat goed op elkaar is ingespeeld
 • Een continu verbetercultuur in de organisatie, waarin leren van elkaar centraal staat

Met als resultaat: een werkplek waar het fijn werken is. Waar het klopt, in flow is. En waar je echt datgene kunt doen waar je hart ligt: alle aandacht en zorg geven aan de cliënt. Elke dag weer.

Wat is de investering?

Het tarief van het ZorgExcellence Programma hangt af van het aantal thema’s waarop je wilt verbeteren. We starten het programma altijd met een intake en ZorgScan om samen met jou de thema’s te bepalen. Deze heeft een tarief van 975 euro, exclusief BTW. Na de bespreking van de uitkomsten en jouw wensen over de verbeterthema’s, stelt de ZorgVerlichters een offerte voor je op voor het ZorgExcellence Programma. Pas dan maak jij je definitieve keuze voor het gehele programma.

Ben je geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd en wil je weten of het ZorgExcellence Programma voor jou geschikt is? Neem dan geheel vrijblijvend contact op om de mogelijkheden door te nemen.

Neem contact op