KlantArena

Workshop KlantArena

Wie is je cliënt en wat zijn zijn behoeften? Weet je het echt precies en heb je je diensten hier exact op afgestemd? ‘Ik heb geen onderzoek nodig om te weten of de cliënt het bij ons naar zijn zin heeft.’ Vraag vandaag de workshop nog aan en ervaar de impact van een live KlantArena.

Een 8 is niet genoeg!

Niets menselijks is ons vreemd, vanuit aannames bedenken wat de ander wil. Ongewild kun je afgedreven zijn van waar het werkelijk om draait: zuiver en alleen invulling geven aan de wensen en behoeften van je cliënt. Hoe mooi is het dan dat er iemand is die je kan helpen die ene essentiële vraag te stellen aan je cliënt of zijn familie: ‘Op een schaal van 1-10: in hoeverre beveel je onze diensten aan bij familie of vrienden?’ Als je onder de 9 scoort, stellen we de vervolgvraag: ‘Waarom?’ Bedenk dat alleen cliënten die een 9 of hoger geven, echte ambassadeurs zijn van je organisatie. Een 8 is niet genoeg!

Heb jij behoefte om echt goed te weten wat je cliënt wenst, waar je de dienstverlening op kunt verbeteren? En vind je het prettig om hier in bijgestaan te worden door een neutrale persoon? Dan sluit de workshop KlantArena van De ZorgVerlichters precies aan op je wens.

Wat houdt de workshop in?

In deze workshop gaan we deze en andere vragen echt stellen.  We gebruiken hiervoor de KlantArena als hulpmiddel. Cliënten of hun familie zijn aan het woord en het gesprek wordt gefaciliteerd door De ZorgVerlichters. De medewerkers zijn de toehoorders. Dit alles in een intieme setting. De KlantArena is een inspirerend alternatief voor de schriftelijke enquête.

Voor wie is deze workshop bedoeld?

Deze workshop is bedoeld voor teams in zorgorganisaties die de cliënt centraal willen stellen. Die willen weten of zij echt handelen volgens de wensen en behoeften van cliënten. Die de kwaliteit vanuit de ogen van de cliënt willen verbeteren.

Hoe werkt het?

1. Voorafgaand aan de workshop

Voorafgaand aan de workshop vindt er een intake plaats. Tijdens de intake schets je in het kort de situatie en problematiek van je organisatie. We nemen de aanpak van de workshop door. We bespreken wat je al beschikbaar hebt aan informatie over je cliënttevredenheid. En wat je wilt bereiken met deze workshop. We bepalen de thema’s, de vragen en welke cliënten of familieleden je wilt uitnodigen. Ook plannen we een datum en een geschikte locatie.

2. Tijdens de workshop

De workshop duurt 1 dagdeel en is als volgt opgebouwd:

De KlantArena bestaat uit 3 rondes. In de eerste ronde zijn de cliënten en hun familie aan het woord. We bespreken de vooraf afgesproken thema’s, wat er goed gaat en wat er beter kan. Dit gesprek wordt gefaciliteerd door de ZorgVerlichters. De medewerkers zijn toehoorders. In de tweede ronde is er tijd voor de medewerkers. Zij kunnen verdiepende vragen stellen aan de cliënten en hun familie. In de derde ronde gaan we gezamenlijk aan de slag om de belangrijkste verbeterideeën te bepalen. We sluiten af met hoe je de aangedragen verbeterideeën in praktijk kunt brengen.

3. Na de workshop

Na de workshop krijg je een verslag van de KlantArena, met daarin de belangrijkste aandachtspunten en verbeterideeën. Ook kun je gebruik maken van onze nazorg: 2 uur coaching bij jou op locatie. We komen dan naar je organisatie om te zien en bespreken of de aangedragen verbeterideeën werken in de praktijk. We geven tips hoe je dagelijks kunt terugblikken, zodat je continu blijft verbeteren door de ogen van de cliënt.

Wat levert deze workshop je op?

Je krijgt:

  • Verbeterde aansluiting op de wensen van je cliënten, een tevredener cliënt
  • Een lijst met verbeterideeën waar jij en je team direct mee aan de slag kunnen
  • Een gestructureerde methode aangeleerd om in de toekomst zelf toe te passen

Wat is de investering?

Het tarief van de workshop is 1250 euro voor het gehele team. Dit is exclusief BTW en de workshoplocatie en inclusief alle onderdelen, zoals het intakegesprek, de workshop, de uitkomsten van de workshop met daarin de lijst van verbeterideeën, de methode en de nazorg.

Wil je deze workshop inplannen?

Ben je geïnteresseerd en wil je deze workshop met ons inplannen? Neem dan contact met ons op. Zodat we snel met elkaar aan de slag kunnen.

  • Datum: in overleg
  • Locatie: bij jou op locatie

Neem contact op